alt tekst Hart voor Veenendaal

Veens Welzijn is een kleine, maar ambitieuze organisatie. Wij richten ons op de ondersteuning van groepen mensen én op het verbinden en versterken van verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties die Veenendalers ondersteunen. We streven ernaar innovatief te zijn op het gebied van maatschappelijke projecten en dienstenaanbod. Onze open en transparante organisatie maakt het mogelijk om te verbeteren, te innoveren en te creëren. Als collega bij Veens Welzijn doe je waardevol werk voor anderen en krijg je zelf voldoende groeikansen én ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. Samen zetten we de schouders eronder, zoeken we naar nieuwe wegen en naar verbinding om samen méér voor elkaar te krijgen. Kom jij ons team versterken? We zijn in januari 2021 gestart met 25 collega's en zijn hard aan het groeien. We doen goed werk en hebben hart voor Veenendaal. Dat valt op, onze opdracht wordt elke keer iets uitgebreid. Daarom zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega's!

 • Welzijnscoach (24 u. per week)

  Veens Welzijn helpt alle inwoners in Veenendaal tot hun recht te komen, met elkaar te verbinden en daarmee hun geluk en welzijn te bevorderen. Voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Veens Welzijn werkt met Welzijn op Recept, voor vroegsignalering en tegelijk het versterken van de sociale basis. Inwoners worden geactiveerd, met waar mogelijk normalisering van problemen. Met een passende activiteit wordt ingezet op wat iemand blij maakt, met daarbij ook ontmoeting van nieuwe mensen. Dit doen wij met Hart voor Veenendaal! Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven Welzijnscoach (24 u.).

  Jouw rol:
  Als welzijnscoach richt jij je op het versterken van het welbevinden en de zelfredzaamheid van het individu en hiermee het bevorderen van de participatie in de samenleving. Door informatie en voorlichting te verstrekken en kortdurende begeleiding te geven. Hierbij ligt de nadruk op het inzetten van iemands eigen kracht en het vergroten van de eigen regie. Waarbij je samen kijkt naar de mogelijkheden van inzet van het sociale netwerk. 

  Kerntaken

  • Werkt samen met de huisartsen en praktijkondersteuners, tweede lijn zorgverleners in het gezondheidscentrum en andere interne en externe, formele en informele partners en netwerken;
  • stemt af en koppelt terug naar verwijzers over de genomen acties bij de ondersteuningsvraag;
  • is proactief in het op de hoogte blijven houden van initiatieven, activiteiten en diensten in de buurt en samenleving;
  • levert een bijdrage aan de maatschappelijke profilering en legitimering van de functie;
  • denkt actief mee over verbetering van dienstverlening.


  Wie zoeken wij?

  Kennis

  • HBO-werk- en denkniveau;
  • kennis van de sociale kaart en het zorgnetwerk;
  • kennis van informele en professionele netwerken;
  • kennis van algemene en specifieke gesprekstechnieken, die ondersteunend zijn aan het individuele ondersteuningstraject;
  • kennis van en kunnen toepassen van instrumenten die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van gesprekstechnieken en vraagverheldering;
  • kennis van en inzicht in de doelgroep in samenhang met ontwikkelingen in de maatschappij;
  • kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
  • kennis van maatschappelijke vraagstukken in het werkgebied.


  Competenties

  • Klantgericht en dienstverlenende instelling;
  • analytisch vermogen om de vraag en de behoefte te vertalen naar de verbinding met de buurt of samenleving;
  • gespreksvaardigheden;
  • sociale vaardigheden om een vertrouwensrelatie te krijgen en een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de klanten te motiveren en te stimuleren;
  • vaardigheden om iemand in beweging te krijgen om vanuit eigen motivatie te werken aan eigen welbevinden en participatie;
  • zelfreflectie ten aanzien van eigen professioneel handelen;
  • samenwerkingsvaardigheden;
  • proactief handelen.


  Wij bieden jou:
  Een leuke organisatie met gedreven enthousiaste medewerkers die zich inzetten om samen met andere organisaties de uitdagingen waar we voor staan vorm te geven. 

  • Een maandsalaris van maximaal € 4.547,- bruto per maand conform cao Sociaal Werk, schaal 8 op basis van een fulltime dienstverband;
  • maandelijks, +/- 18,6% van het salaris, vrije keuzemogelijkheden via het Individuele Keuze Budget (IKB); Individueel loopbaan budget; 
  • de werkplek is in het gezondheidscentrum of bij huisartsen;
  • de functie is een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie deze bij goed functioneren voort te zetten.


  Vragen?
  Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Petra van Gend, Welzijnscoach, 06-54230695 en voor algemene vragen met Helma van Dijk, Teamleider, 06-15648118.

  Interesse?
  Word jij onze collega? Heb jij, net als wij, hart voor het welzijn van mensen? Stuur ons dan je motivatiebrief en CV via: vacatures@veens-welzijn.nl. Noem in de onderwerpregel de functie. Met geschikte kandidaten gaan wij direct in gesprek.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  Solliciteer
 • Twee Jongerenwerkers (24-32 u. per week)

  Medewerkers van Veens Welzijn zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn en geluk van alle Veenendalers. Wij zijn er voor iedereen die mee wil doen in de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Wij bieden ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen, zo ook van jongeren. In Veenendaal zorgen we goed voor elkaar! Wil jij hier ook aan bijdragen? Voor het team Jong Veens zoeken wij 2 nieuwe Jongerenwerkers.

  Jouw rol:
  Als jongerenwerker van Jong Veens leg je actief contact met jongeren, gericht op kansen en ontwikkeling van talenten. Vanuit een vertrouwensrelatie ga je aan de slag: samen met de jongeren wordt er steeds gezocht naar activering die aansluit bij de beleveniswereld en behoeften van de jongeren. Waardoor jongeren zich verder kunnen gaan ontplooien in hun naar weg naar volwassenheid, al dan niet alleen of in groepsverband. 
  Prestatiedruk, mentale gezondheid, digitalisering en individualisering: het zijn ontwikkelingen die invloed hebben op het welzijn van jongeren. Daarom is het meer dan nodig om een laagdrempelige omgeving te creëren in de wijken, buurthuizen, op scholen, in de leefwereld waar jongeren opgroeien en samenkomen met elkaar.

  Dit ga jij doen

  • Richt zich op het bevorderen van een kansrijke situatie voor jongeren. Bij ondersteuningsvragen en groepen wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk op te lossen binnen het eigen netwerk, de wijk of binnen een algemene voorziening;
  • zoekt actief jongeren op waar zij zich bevinden: op school, bij de sportclub, in de wijk op straat. De jongerenwerker weet wat er bij de jongeren(groepen) speelt en benadert ze vanuit die omgeving;
  • ontwikkelt samen met de jongeren een aanbod waarmee talenten zich kunnen ontwikkelen; werkt hiertoe nauw samen met bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen, culturele organisaties en de lokale middenstand.
  • informeert, stemt af en werkt nauw samen met 24 actief, Youth for Christ;
  • doet actief mee in de overleggen met gemeente, Veenvesters, Jongeren openbare ruimte en met Centrum voor Jeugd en Gezin;
  • ontwikkelt inloopmomenten voor jongeren en is daar zelf aanwezig om het gesprek met ze aan te gaan;
  • voert gesprekken met jongeren die vragen hebben bij het volwassen worden of als er signalen van zorgelijk gedrag zijn; aan deze gesprekken is niet gelijk een hulpverleningstraject gekoppeld;
  • ondersteunt jongeren bij het vinden van de juiste informatie bijvoorbeeld over verslaving. En biedt hier groepsbijeenkomsten over aan;
  • heeft aandacht voor financiële problemen onder jongeren.
  • voelt zich thuis in een  omgeving met culturele diversiteit.
  • biedt ondersteuning richting stage en/of werk;
  • je bent een rolmodel voor de jongeren;
  • bereid om na 17.00 uur te werken, in weekenden en incidenteel op feestdagen.


  Wie zoeken wij?
  Jij beschikt over de volgende kennis en ervaring:

  • HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een HBO-opleiding binnen jongerenwerk;
  • minimaal drie jaar relevante werkervaring in het jongerenwerk. Voor 1 functie vragen we daarbij ook specifieke ervaring met meidenwerk;
  • ervaring met het opbouwen van relaties met jongeren;
  • verstaat de taal van jongeren, zowel on- als offline;
  • ervaring met het organiseren van jongerenactiviteiten die aansluiten bij hun wensen/behoeften;
  • ervaring met het omgaan van overlastsituaties;
  • vakbekwaamheid (in het bieden van adequate, integrale ondersteuning op het thema ‘opvoeden en opgroeien).

  Wij bieden jou:
  Een uitdagende functie in een jonge en dynamische organisatie, die volop in ontwikkeling is. Jouw eigen ontwikkeling vinden wij ook belangrijk: we gaan graag met jou in gesprek over opleidings- en trainingsmogelijkheden. 
  De functie is voor minimaal 24 uur tot 32 uur per week en gewaardeerd in schaal 8 Cao Sociaal Werk. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.547 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Verder zijn er uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (o.a. bestaande uit 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering) en een Individueel Loopbaan Budget. 
  In eerste instantie is één functie tot 31-12-2024 is, met mogelijke verlenging. De andere functie is een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie deze bij goed functioneren voort te zetten.

  Vragen?
  Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Kevin Moorees, Jongerenwerker, 06-31136315, en voor algemene vragen met Helma van Dijk, Teamleider, 06-15648118.

  Enthousiast?
  Word jij onze collega? Heb jij, net als wij, hart voor het welzijn van mensen? Stuur ons dan je motivatiebrief en CV via vacatures@veens-welzijn.nl Noem in de onderwerpregel de functie. Bij geschikte kandidaten gaan wij direct in gesprek.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  Solliciteer
 • Sociaal Beheerder (36 u. per week)

  Medewerkers van Veens Welzijn zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn en geluk van alle Veenendalers. Veens Welzijn biedt ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen die inwoners bezighouden, zoals: vragen over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden, vrije tijd of het organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor iedereen die mee wil doen in de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Veens Welzijn werkt daarbij samen met vele partners in wijk en stad. In Veenendaal zorgen we goed voor elkaar! Wil jij hieraan bijdragen? Wegens vertrek van een collega zoeken wij een nieuwe Sociaal Beheerder.

  Sociaal Beheerder 36 uur per week

  Jouw rol:
  Jij vervult een belangrijke functie binnen Veens Welzijn. Waarbij je naast de verbindende schakel met buurtbewoners en -initiatieven, ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud en algemene staat van onze gebouwen.
  Ontmoeting staat centraal in onze gebouwen. Het is dan ook van belang dat je een mensenmens bent, een goed ontwikkeld gevoel voor sfeer hebt en zoekt naar mogelijkheden om het voor onze inwoners aantrekkelijk te maken om actief deel te nemen aan activiteiten in de wijk en onze gebouwen.
  Wij zoeken een ondernemende persoonlijkheid, die overzicht heeft, kansen ziet en daarop acteert. En zich daarbij verantwoordelijk voelt de gestelde doelen te behalen en het vanzelfsprekend vindt daarover met elkaar in gesprek te gaan.

  Jij maakt deel uit van het team met 2 andere collega's Sociaal Beheerders. Met elkaar beheren jullie 7 locaties.
  De functie van sociaal beheerder valt hiërarchisch onder de directeur.

  Kerntaken

  • Is faciliterend naar bezoekers, deelnemers en professionals;
  • begeleidt vrijwilligers die actief zijn in de ontmoetingslocaties;
  • denkt mee en levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening;
  • is verantwoordelijk voor het contact met huurders, overlegt met hen en maakt afspraken;
  • draagt bij aan de planning en administratie van de verhuur van de ruimtes binnen de accommodaties;
  • is verantwoordelijk voor de bar, de inkoop en het beheer van de kas;
  • onderhoudt contact met verhuurders, leveranciers en andere externe partijen;
  • draagt zorg voor het openen en sluiten van de panden die in beheer zijn;
  • zorgt voor een prettige sfeer in de ontmoetingslocaties. 


  Wie zoeken wij?

  Jij hebt de volgende kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten:

  • MBO werk- en denkniveau - niveau 3;
  • kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en sociale hygiëne;
  • beschikken over goede digitale vaardigheden en enig technisch inzicht;
  • graag met mensen werken en het beheer met name op het sociale vlak een uitdaging vinden;
  • flexibel en bereid, wanneer werkzaamheden hierom vragen, tot het werken op onregelmatige werktijden;
  • sociaal en communicatief vaardig met diverse doelgroepen;
  • ondernemend, flexibel en beschikken over organisatietalent;
  • creatief en oplossingsgericht;
  • klantgericht, dienstverlenend en op de juiste momenten beschikken over incasseringsvermogen;
  • voeren van goede mondelinge en schriftelijke communicatie.


  Wij bieden jou:
  Een uitdagende functie in een jonge en dynamische organisatie, die volop in ontwikkeling is. Een leuke organisatie met gedreven enthousiaste medewerkers die zich inzetten om samen met andere organisaties de uitdagingen waar we voor staan vorm te geven.
  Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd.
  Het maandsalaris bedraagt max. € 3.815, - bruto per maand, conform cao Sociaal Werk schaal 6, op basis van 36 uur per week.
  Met ruime, vrije keuzemogelijkheden via het Individuele Keuze Budget (IKB) en een individueel loopbaan budget.

  Voor deze functie is het noodzakelijk dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overleggen bij indiensttreding. 

  Vragen?
  Bel Marlies Taal, teamleider, T 06-10139717 of Rutger van Zanten, sociaal beheerder, T 06-10192697. Zij vertellen je graag meer over de inhoud van de functie en kunnen jouw vragen beantwoorden.

  Interesse?
  Stuur ons dan uiterlijk maandag 5 februari je cv + korte motivatie naar vacatures@veens-welzijn.nl.
  Geschikte kandidaten nodigen wij zo snel mogelijk uit voor een oriënterend gesprek.  

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld  

  Solliciteer

Ik ben op zoek naar

Ik zoek ondersteuning

Ik heb een idee