Hart voor Veenendaal

Wij bieden u graag inzicht in onze organisatie via onze publicaties. 

In onze jaarverslagen nemen we u middels 'tellen en vertellen' mee in onze activiteiten en resultaten. Naast cijfers bieden deze verslagen verhalen van onze gedreven collega's.


Koersplan 2024-2027 

Veens Welzijn richt zich op de ondersteuning van groepen mensen én op het verbinden en versterken van verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties die Veenendalers ondersteunen. Wij doen dat met Hart voor Veenendaal. Wat verstaan we nu onder ‘welzijn’, welke maatschappelijke trends hebben invloed op het leven van inwoners van Veenendaal en op welke wijze draagt Veens Welzijn bij aan een samenleving waarin inwoners van Veenendaal tot hun recht kunnen komen? 
Met het Koersplan 2024-2027 zetten we een stip op horizon, plannen we onze route en brengen we in kaart welke mogelijkheden zich kunnen voordoen onderweg.


Jaarverslag 2023: 'Iedereen telt mee en doet mee' 
Veens Welzijn kende in 2021, vanwege de coronaperiode, een ingewikkelde start. De jaren daarna heeft de organisatie een stevige groei doorgemaakt als gevolg van een uitbreiding in structurele en incidentele werkzaamheden. Deze snelle groei had ook invloed op onze focus. Daarom hebben we in 2023 tijd genomen om met elkaar te bepalen wie we willen zijn en hoe we invulling willen geven aan onze opdracht. Deze opdracht laat zich omschrijven als het versterken van de Sociale Basis. In dit jaarverslag nemen we u middels ‘tellen en vertellen’ mee in onze activiteiten en resultaten in 2023. Naast cijfers biedt dit verslag verhalen van onze gedreven collega’s. 

Veens Welzijn in de praktijk
Onze gedreven collega's delen graag hun praktijkverhalen. Verhalen waar zij trots op zijn of die juist een weergave bieden van de complexiteit van ons werk. We hebben ons in 2023 weer met hart en ziel ingezet, met veel doorontwikkeling en aanscherping van de inzet op de 4 pijlers: Sociale leefbaarheid, Vrijwilligers, Opvoeden en opgroeien, en Langer thuis. Ook hebben we een (door)start gemaakt met projecten en innovatieve pilots.

Sociale leefbaarheid

Opvoeden en Opgroeien

Langer thuis

Projecten en pilots

Ik ben op zoek naar