Hart voor Veenendaal

Veens Welzijn helpt alle inwoners in Veenendaal tot hun recht te komen, met elkaar te verbinden en daarmee hun geluk en welzijn te bevorderen en zo een samenleving te bewerkstelligen waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

 • Zichtbaar te zijn in en om onze ontmoetingslocaties;  
 • Inwoners in hun de kracht zetten door hun talenten te ontdekken en in te zetten;  
 • Aanbieden van activiteiten; 
 • Stimuleren van bewonersinitiatieven; 
 • Antwoord geven op vragen van inwoners. 

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom werken wij met een positieve aanpak om de zelfredzaamheid te vergroten, mensen samen te brengen en bieden wij ondersteuning waar nodig.

Wat wij doen
Veens Welzijn richt zich op de ondersteuning van groepen mensen én op het verbinden en versterken van verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties die Veenendalers kunnen ondersteunen. Wij doen dat met HART VOOR VEENENDAAL.

Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in en bieden ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Of je nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden, vrije tijd of het organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor je als je mee wil doen in de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig hebt. Voel je welkom bij Veens Welzijn!

Veens Welzijn kent een eenhoofdig bestuur

De heer P. de Graaf, directeur-bestuurder

Peet de Graaf is een gedreven manager die zich met hart en ziel inzet voor het geluk en welzijn van alle Veenendalers. De opdracht Welzijn en het versterken van de sociale basis in Veenendaal is een behoorlijke uitdaging. Gelukkig weet hij de collega’s van Veens Welzijn te motiveren en samenwerkingspartners te enthousiasmeren om verandering als uitdaging te zien.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zorgt goed voor Veens Welzijn, zodat wij op onze beurt goed voor de inwoners van Veenendaal kunnen zorgen.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

Werner Brouwer, voorzitter

Sinds 1978 (ik was toen 6) woon ik in Veenendaal, momenteel in de wijk Petenbos. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen zoons, waarvan er nog twee thuis wonen. Na het Grote Erf en het Ichthus College studeerde ik algemene economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna ben ik bij dezelfde universiteit gaan werken en daar werk ik nog steeds, nu als hoogleraar gezondheidseconomie bij de Erasmus School of Health Policy & Management en als interim decaan van de Rotterdam School of Management. Daarnaast probeer ik me breder in te zetten, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg als voorzitter van de Stichting TOPGGz en als lid van de raad van toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland. Welzijnsvoorzieningen en -bevordering worden steeds belangrijker, en tegelijkertijd worden de uitdagingen om het welzijn te borgen, zeker ook van kwetsbare groepen in de samenleving, steeds groter. Daarom is een stichting als Veens Welzijn heel belangrijk en draag ik daar graag een klein beetje aan bij.    

Overige nevenfuncties:

 • Onafhankelijk Voorzitter van de StichtingTOPGGz
 • Lid Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (Cure & Care) van het Zorginstituut Nederland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen van de institute for Medical Technology Assessment (iMTA) BV
 • Lid van de Board of Trustees van de Office of Health Economics, Londen, Verenigd Koninkrijk 
 • Associate Editor van Health Economics en lid van de verschillende Editorial Boards

Jacqueline Baardman

Ik ben geboren en getogen in Veenendaal en woon samen met mijn man in Dragonder Oost. Ik heb drie volwassen kinderen die inmiddels het huis uit zijn. Na het Christelijk Lyceum Veenendaal heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd. Direct daarna ben ik psychologie gaan studeren in Utrecht. Tijdens mijn loopbaan heb ik diverse management- en beleidsfuncties gehad in de zorg. Sinds 2019 werk ik als directeur publieke gezondheid bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De afgelopen jaren wordt het belang van welzijn steeds duidelijker. Veel zorgvragen horen eigenlijk in het welzijnsdomein. Als inwoner wil ik graag betrokken zijn en een bijdrage leveren aan het versterken van de welzijnsvoorzieningen en aan een Veenendaalse samenleving waar iedereen er mag zijn.

Gerald van Dijk

Ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in Veenendaal-West. Ik ben geboren in Woudenberger en wij wonen sinds 2004 met veel plezier in Veenendaal. In het dagelijks leven help ik goede doelen met het werven van inkomsten, strategische keuzes en organisatieontwikkeling. Zowel in Veenendaal als daarbuiten heb ik een groot netwerk. Met mijn achtergrond in IT en kennis van organisatieontwikkeling in het sociale domein lever ik graag een waardevolle en prettige bijdrage aan de veelzijdigheid van de Raad van Toezicht.

Nevenfunctie:

 • Voorzitter Broodfonds Voor Elkaar        


De Raad van Toezicht ontvangt enkel een onkostenvergoeding voor haar inzet voor Veens Welzijn.

 

Veens Welzijn heeft de ANBI status 

RSIN nummer 861658723

Doelstelling

Doel is samen te werken met in het bijzonder partijen in de sociale basis om zo vorm te geven aan maatschappelijke doelen in welzijn t.b.v. de organisatie van laagdrempelige algemene voorzieningen en het ontwikkelen, initiëren en organiseren van nieuwe initiatieven op het gebeid van welzijn. Dit mede door samenwerking met zorgpartners en vrijwilligersorganisaties en door koppelingen te maken tussen bedrijven, organisaties en personen uit de gemeente Veenendaal met een ondersteuningsvraag.

Benieuwd naar wat wij allemaal doen en wat onze plannnen zijn voor 2023? Bekijk onze jaarplannen 2022 en 2023:

Jaarplan 2023 (download)

Jaarplan 2022 (download)

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Veens Welzijn Jaarverslag 2022 (download)

Veens Welzijn Jaarverslag 2021 (download)

Veens Welzijn Jaarrekening 2021 (download)

 

Niet tevreden over Veens Welzijn?

Onze medewerkers zetten zich in om het welzijn van de inwomners van Veenendaal te verbeteren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. In ernstige gevallen kunt u een klacht indienen. Wilt u weten hoe u een klacht indient en hoe Veens Welzijn vervolgens met uw klacht omgaat? Download onze klachtenprocedure en lees hier meer over.

Klachtenprocedure Veens Welzijn (download)

Ik ben op zoek naar