alt tekst Hart voor Veenendaal

Veens Welzijn is een kleine, maar ambitieuze organisatie. Wij richten ons op de ondersteuning van groepen mensen én op het verbinden en versterken van verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties die Veenendalers ondersteunen. We streven ernaar innovatief te zijn op het gebied van maatschappelijke projecten en dienstenaanbod. Onze open en transparante organisatie maakt het mogelijk om te verbeteren, te innoveren en te creëren. Als collega bij Veens Welzijn doe je waardevol werk voor anderen en krijg je zelf voldoende groeikansen én ruimte voor eigen inbreng en ontplooiing. Samen zetten we de schouders eronder, zoeken we naar nieuwe wegen en naar verbinding om samen méér voor elkaar te krijgen. Kom jij ons team versterken? We zijn in januari 2021 gestart met 25 collega's en zijn hard aan het groeien. We doen goed werk en hebben hart voor Veenendaal. Dat valt op, onze opdracht wordt elke keer iets uitgebreid. Daarom zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega's!

 • Vrijwilligerscoördinator - 24 uur p/wk

  De medewerkers van Veens Welzijn zetten zich met hart en ziel in voor het welzijn van alle Veenendalers. Veens Welzijn biedt ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Of je nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden, vrije tijd of het organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor je als je mee wilt doen in de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig hebt. Veens Welzijn werkt daarbij samen met vele partners in de wijk en in de stad. In Veenendaal zorgen we goed voor elkaar! 

   

  Vrijwilligerswerk Veenendaal


  Er zijn veel vrijwilligers actief binnen de verschillende organisaties in Veenendaal. Alleen al bij Veens Welzijn zetten zo’n 400 vrijwilligers zich in voor een ander. De inzet van vrijwilligers is cruciaal. Alleen daarom al dragen we binnen Veens Welzijn het vrijwilligerswerk een warm hart toe. Vanuit onze opdracht, maar vooral omdat we echt geloven dat vrijwilligers  noodzakelijk zijn bij de dienstverlening die we voor ogen hebben, ondersteunen we vrijwilligers en andere vrijwilligersorganisaties. Dat doen we op verschillende manieren: bieden van scholing en training , coaching, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod etc. Wie zich vrijwillig inzet verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Wij zijn het daar van harte mee eens en werken daarom toe naar het verkrijgen van het NOV-keurmerk ‘vrijwillige inzet goed geregeld’. Het NOV-keurmerk laat zien dat je als organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en –management.

   

  Vrijwilligerscoördinator 


  Als vrijwilligerscoördinator maak je deel uit van een team van in totaal 3 vrijwilligerscoördinatoren. Met elkaar zijn jullie verantwoordelijk voor het geheel, maar verdelen onderling de taken op basis van kennis, ervaring of belangstelling. Je weet van elkaar wat je doet en vervangt elkaar bij afwezigheid. Je bent een vrijwilligerscoördinator met hart voor de vrijwilligers en bent uitstekend in staat hen aan te sturen, te motiveren en te waarderen. Daarnaast ben je een netwerker die verbindingen weet te leggen met andere organisaties, ketenpartners en gemeente, waarbij we het belang van de inwoner van Veenendaal centraal stellen. Tevens haal je de ondersteuningsbehoefte op en vertaalt deze naar een scholingsaanbod of andere voorzieningen. Onderdeel van het takenpakket is het coördineren en doorontwikkelen van de vrijwilligersacademie. Kortom, een generieke functie waarin geen dag hetzelfde is.

   

  Wat ga je doen?

  • Je voert intakegesprekken met inwoners die passend vrijwilligerswerk zoeken, om hen vervolgens naar passend vrijwilligerswerk te begeleiden.
  • Je koppelt hulpvragen van inwoners aan vrijwilligers die deze hulpvraag oppakken (matching).
  • Je onderhoudt contacten met de vrijwilligers die aan de organisatie zijn verbonden.
  • Je ondersteunt kwetsbare vrijwilligers bij het vinden en behouden van vrijwilligerswerk.
  • Je geeft leiding aan een kleine groep kantoorvrijwilligers die telefonisch hulpvragen van inwoners beantwoorden.
  • Je geeft informatie, voorlichting en advies aan inwoners en vrijwilligersorganisaties over vrijwilligerswerk.
  • Je bedenkt manieren om het aantal vrijwilligers in Veenendaal te vergroten en/of de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te verbeteren.
  • Je brengt scholingsbehoeften in kaart en realiseert passend scholingsaanbod voor vrijwilligers.
  • Je beheert de vacaturebank.
  • Je organiseert waarderings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor de eigen vrijwilligers en ondersteunt organisaties die dit zelf willen organiseren voor hun vrijwilligers.
  • Je signaleert de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, zowel theoretisch als praktisch.
  • Je bevordert deskundigheid bij vrijwilligers en bij vrijwilligersorganisaties aan de hand van een programma door middel van bijvoorbeeld kadervorming/training en begeleiding.
  • Je stimuleert de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties door o.a. netwerkbijeenkomsten te organiseren.
  • Je neemt deel aan het vrijwilligersplatform van de gemeente waarin informatie wordt gedeeld.
  • Je werkt in alle hiervoor genoemde taken nauw samen met diverse organisaties en partijen.
  • Samen met je collega’s heb je de vrijheid om taken onderling te verdelen. Je kunt elkaar vervangen indien nodig.
    

  Wat vragen we van je?

  • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt ervaring in het werkveld.
  • Je kent de lokale sociale kaart of bent bereid deze snel te leren kennen.
  • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.
  • Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers(werk).
  • Je hebt ruime ervaring in vraagverheldering en het signaleren van behoeften.
  • Je communiceert (verbaal en per mail) duidelijk en overtuigend, kunt goed luisteren, bent betrokken en toegankelijk en je wekt snel vertrouwen.
  • Je hebt ruime ervaring met het opbouwen van een netwerk, het motiveren en stimuleren van vrijwilligers.
  • Je bent in staat verschillende belangen te herkennen en zo veel mogelijk te verenigen.
  • Je hebt ervaring met sturing van het gedrag en het bevorderen van zelfredzaamheid van vrijwilligers.
  • Je beschikt over een analytisch vermogen om complexe signalen/hulpvragen te wegen en te komen tot een juiste probleemanalyse, diagnose en interventie.
  • Je bent bereid om indien nodig in de avonduren en in de schoolvakanties te werken.
  • Je voelt je thuis in een gemeente met culturele diversiteit.
    

  Wij bieden jou

  Een uitdagende nieuwe functie in een jonge dynamische organisatie;
  opleidings- en trainingsmogelijkheden om je als professional te laten groeien;
  een arbeidsovereenkomst en inschaling conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8. Deze wordt in eerste instantie voor een periode van 1 jaar aangeboden. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.040,- bruto per maand op basis van 36 uur per week; uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (o.a. bestaande uit 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering) en een Individueel Loopbaan Budget.
   

  Word jij onze collega? 

  Heb jij, net als wij, hart voor het welzijn van mensen? Stuur dan je motivatiebrief en cv vóór 5 februari naar vacatures@veens-welzijn.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op donderdag 9 februari. De tweede ronde (en evt. het arbeidsvoorwaardengesprek) op maandag 13 februari.


  Wil je eerst meer weten? 

  Neem voor vragen over de procedure of over de organisatie contact op met Marlies Taal, teamleider Veens Welzijn, tel. 06-10 13 97 17 (ma. t/m do.). Wil je één van onze vrijwilligerscoördinatoren spreken, neem dan contact op met Janneke van der Velde, tel. 06-10 62 33 39 (ma, di, do, vr.). Onze deuren staan voor iedereen open, dus voel je vrij binnen te lopen in één of meerdere van onze locaties. Je vindt deze op www.veens-welzijn.nl.

  Direct solliciteren!
 • Coördinerend jongerenwerker - 36 uur p/wk

  Coördinerend jongerenwerker, 36 uur p/wk

  Veens Welzijn

  De medewerkers van Veens Welzijn zetten zicht met hart en ziel in voor het welzijn van alle Veenendalers. Veens Welzijn biedt ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Of je nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden, vrije tijd of het organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor je als je mee wilt doen in de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig hebt. Veens Welzijn werkt daarbij samen met vele partners bij jou in de wijk en in de stad. In Veenendaal zorgen we goed voor elkaar! 

  Jongerenwerk
  Veens Welzijn is een jonge welzijnsorganisatie. Wij voeren voor de gemeente een breed pakket aan welzijnstaken uit waaronder het jongerenwerk. We sluiten aan bij de leefwereld van jongeren en zoeken jongeren op in hun eigen omgeving. We leggen contact met individuen en groepen en hebben veelvuldig contact met de gemeente en ketenpartners. Het doel is om de jongeren, met name in de leeftijdscategorie 15-21 jaar, op een positieve manier te stimuleren en activeren. Naast het organiseren van een zinvolle vrijetijdsbesteding zijn de werkzaamheden gericht op een preventieve aanpak om problemen bij jongeren te voorkomen én de opvoedkracht in de eigen sociale omgeving te versterken. Je weet dus wat er op straat speelt en wat er binnen groepen en individuen speelt.

  Coördinerend jongerenwerker
  Je bent jongerenwerker, met coördinerend vermogen. Voor je collega’s ben je de spil in het team, voor externe partijen het aanspreekpunt. Je bent de verbinder die overzicht heeft op het geheel en de gezamenlijke doelen bewaakt. Je inspireert je collega’s om het maximale uit zichzelf te halen.

  Ben jij diegene die de verbinding legt en afstemming zoekt tussen de teamleden, de gemeente en onze ketenpartners? Kan jij denken vanuit verschillende perspectieven en belangen? Ben jij eveneens in staat om met onze jongerenwerkers en collega’s uit andere disciplines de jongeren in Veenendaal te motiveren om het maximale uit zichzelf te halen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  Wat ga je doen?
  Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van het jongerenwerk. Dat houdt praktisch in:

  • Coördineren, afstemmen en structureren van het jongerenwerk in overleg met gemeente en ketenpartners;
  • functioneel aansturen van en samenwerken met collega jongerenwerkers;
  • stimuleren en motiveren van teamleden en creëren van een goede sfeer;
  • participeren in en opzetten van duurzame overlegstructuren en overzicht daarin bewaken;
  • organiseren van inspirerende themabijeenkomsten;
  • aansluiten bij groepsaanpak, het JOR overleg en overzicht houden bij verbinding met scholen;
  • vraaggericht organiseren en uitvoeren van projecten;
  • voorzitten en - in afstemming met teamleider - voorbereiden van het maandelijkse Jong Veens overleg;
  • signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities van de jongeren en met de collega’s uitvoering geven aan het jaarplan met plan van aanpak;
  • verantwoording afleggen aan de teamleider.


  Wie zoeken wij?

  Wij zijn op zoek naar iemand die:

  • Minimaal over HBO niveau beschikt en ervaring heeft in het werkveld;
  • minimaal twee jaar ervaring heeft in een coördinerende of leidinggevende functie;
  • netwerken kan onderhouden en versterken;
  • stevig in zijn schoenen staat, enthousiasmerend en flexibel is;
  • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
  • over politiek sensitieve vaardigheden beschikt;
  • een echte verbinder is; zowel intern als extern;
  • planmatig-, resultaat- en vraaggericht werkt;
  • bereid is om in de weekenden, avonduren en in de schoolvakanties te werken;
  • zich thuis voelt in een gemeente met een culturele diversiteit.


  Wat bieden wij jou?

  • Een uitdagende nieuwe functie in een jonge dynamische organisatie;
  • opleidings- en trainingsmogelijkheden om je als professional te laten groeien;
  • een arbeidsovereenkomst en inschaling conform de CAO Sociaal Werk, schaal 9. Deze wordt in eerste instantie voor een periode van 1 jaar aangeboden. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.407,- bruto per maand op basis van 36 uur per week;
  • uitstekende aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (o.a. bestaande uit 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering) en een Individueel Loopbaan Budget. 

  Word jij onze collega? 

  Heb jij, net als wij, hart voor het welzijn van mensen? Stuur dan je motivatiebrief en cv vóór 12 januari naar vacatures@veens-welzijn.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op woensdag 18 januari. De tweede ronde en het arbeidsvoorwaardengesprek op dinsdagmiddag 24 januari.

  Wil je eerst meer weten? 

  Neem contact op met Marlies Taal, teamleider Veens Welzijn, tel. 06-10 13 97 17 (ma. t/m do. Met uitzondering van de week tussen Kerstmis en Oud & Nieuw). Wil je een van onze jongerenwerkers spreken, neem dan contact op met Kevin Moorees, tel. 06 31 13 63 15 (di. t/m vr.).

  Meteen Solliciteren!

Ik ben op zoek naar

Ik zoek ondersteuning

Ik heb een idee