Hart voor Veenendaal

Veens Welzijn zet zich ervoor in dat alle inwoners van Veenendaal kunnen deelnemen aan de samenleving en daarbij een goed persoonlijk welbevinden ervaren.

Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom werken wij met een positieve aanpak om de zelfredzaamheid te vergroten, mensen samen te brengen en bieden wij ondersteuning waar nodig.

Veens Welzijn richt zich op de ondersteuning van groepen mensen én op het verbinden en versterken van verenigingen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties die Veenendalers kunnen ondersteunen. Wij doen dat met HART VOOR VEENENDAAL.

Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in en bieden ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op vragen die je bezighouden. Of je nu een vraag hebt over zorg, gezondheid, wonen, werken, school, integratie, eenzaamheid, ouder worden, vrije tijd of het organiseren van een buurtfeest. Wij zijn er voor je als je mee wil doen in de samenleving, maar daarbij ondersteuning nodig hebt. Voel je welkom bij Veens Welzijn!

Veens Welzijn kent een eenhoofdig bestuur

De heer P. de Graaf, directeur-bestuurder

Peet de Graaf is een gedreven manager die zich met hart en ziel inzet voor het geluk en welzijn van alle Veenendalers. De opdracht Welzijn en het versterken van de sociale basis in Veenendaal is een behoorlijke uitdaging. Gelukkig weet hij de collega’s van Veens Welzijn te motiveren en samenwerkingspartners te enthousiasmeren om verandering als uitdaging te zien.

Raad van Toezicht

Stichting Veens Welzijn heeft een Raad van Toezicht. Dit zijn drie Veenendalers die hun kennis en kunde inzetten om ons te adviseren bij het behalen van onze maatschappelijke doelen. Daarnaast houden ze ook in de gaten of Veens Welzijn de opdracht Welzijn goed uitvoert en of we ons daarbij aan de geldende regels houden.

In Veenendaal zorgen we goed voor elkaar. De Raad van Toezicht zorgt goed voor Veens Welzijn, zodat wij op onze beurt goed voor de inwoners van Veenendaal kunnen zorgen.

Onze Raad van Toezicht

Werner Brouwer, voorzitter*

Werner Brouwer woont sinds 1978 in Veenendaal. Hij werkt als hoogleraar gezondheidseconomie en decaan a.i. van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit die rol is hij vertrouwd met vraagstukken rond zorg en welzijn en de belangrijke uitdagingen die daarbij spelen. Hij vindt het fijn ook in zijn eigen woonplaats bij te dragen aan de Stichting Veens Welzijn en daarmee aan het welzijn in Veenendaal.

 

Jacqueline Baardman

Jacqueline Baardman is ook woonachtig in Veenendaal. Ze is Directeur Publieke Gezondheid GGD Noord- en Oost Gelderland. Ze neemt een brede achtergrond en ervaring mee. Ze is veelzijdig en heeft functies bekleed in verschillende rollen; beleid, projectmanagement, management, directie. Haar werkomgeving is altijd in het publiek domein. Ze heeft affiniteit en connectie met de zorg én bestuurlijke ervaring. Mevrouw Jacqueline Baardman heeft veel inhoud op het juiste domein en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de Raad van Toezicht.

 

Gerald van Dijk

Gerald van Dijk woont ook in Veenendaal en heeft een groot netwerk. Hij is eigenaar van Grantiou Fondsenwerving. Hij heeft ervaring in het sociaal domein met name bij stichtingen en goede doelen. Hij wordt ingehuurd voor strategie, bedrijfsvoering, fondsenwerving. Hij heeft ook stevige IT kennis en is ondernemend. De heer Gerald van Dijk levert met zijn kennis en kunde een waardevolle en prettige bijdrage aan de veelzijdigheid van de Raad van Toezicht.

                       

*Nevenfuncties Werner Brouwer:

  • Onafhankelijk voorzitter van de Stichting TOPGGz
  • Lid Raad van Commissarissen van institute for Medical Technology Assessment (iMTA) BV
  • Lid van het Bestuur van het Erasmus Trustfonds
  • Lid van de Wetenschappelijke Advies Raad (Cure & Care) van het Zorginstituut
  • Associate Editor van Health Economics
  • Lid van editorial boards van verschillende wetenschappelijke tijdschriften
  • Honorary University Professor bij de Economische faculteit van Corvinus University Budapest, Hongarije

 

Ik ben op zoek naar

Ik zoek ondersteuning

Ik heb een idee